Sniegtie pakalpojumi

Uzņēmuma piedāvātais pakalpojumu klāsts

Vēstuļu un rēķinu piegāde

Paredz sūtījuma nogādāšanu uz konkrēta adresāta pastkastīti, pamatojoties uz klienta iesniegto datu bāzi.

Lasīt tālāk ...

Adresēto sūtījumu piegāde

Adresētie sūtījumi ir vēstules, tiešā pasta sūtījumi, bandroles un sīkpakas.

Lasīt tālāk ...

Ierakstīto vēstuļu piegāde

Paredz sūtījumu nogādāšanu adresātam tieši rokās.

Lasīt tālāk ...

Adresētā reklāmas piegāde (tiešais mārketings)

Sūtījumu piegāde konkrētiem saņēmējiem, uz sūtījuma nenorādot viņu adreses. 

Lasīt tālāk ...

Neadresētā reklāmas piegāde

Paredz piegādāt korespondenci (reklāmas avīzes, bukleti u.c.) bez adresēta norādes.

Lasīt tālāk ...

Līgumu parakstīšanas pakalpojums

Paredz juridisko dokumentu parakstīšanu un atgriešanu pasūtītājam.

Lasīt tālāk ...

Kurjerpasta piegāde mazizmēra sūtījumiem

Paredz piegādāt nelielus pakas (līdz 2kg) adresāta atrašanās vietā.

Lasīt tālāk ...

Loģistikas pakalpojumi

Paredz dažāda veida kravu un tirāžas pārvādājumus līdz veikalu tīkliem, uzņēmumu fililēm vai jebkuru citu vietu.

Lasīt tālāk ...

Darbs ar datubāzēm

Pasta adrešu pārbaude un labošana, datubāzes segmentēšana, jaunas datubāzes veidošana.

Lasīt tālāk ...

Pakošanas darbi

Paredz dažādu materiālu locīšanu un ievietošanu iepakojumā, sīkpaku un paku noformēšanu un iepakošanu, dāvanu

Lasīt tālāk ...

Noliktavas pakalpojumi

Paredz tirāžas vai kravu uzglabāšanu līdz piegādes datumam, ir iespējama arī ilgtermiņa uzglabāšana.

Lasīt tālāk ...