Sniegtie pakalpojumi

Uzņēmuma piedāvātais pakalpojumu klāsts

Adresētā reklāmas piegāde (tiešais mārketings)

Sūtījumu piegāde konkrētiem saņēmējiem, uz sūtījuma nenorādot viņu adreses. 

Reklāma tiek ievietota iepakojumā (aploksnē vai polipropilēna maisiņā) un uz tā tiek drukāta konkrēta adrese (adresēta sūtījuma gadījumā) vai tie tiek iznesēti saskaņā ar maršrutu lapām, kas tiek izstrādātas kopā ar klientu, uz paša sūtījuma nenorādot adresi (adresētās ekonomiskās piegādes gadījumā).

Neadresētās un adresētās reklāmas piegādei piedāvājām papildus pakalpojumus, kuru cena atkarīga no specifikas, tādus kā:
• Sadarbībā ar dažādām tipogrāfijām reklāmas materiālu drukāšanu;
• Tirāžas paņemšana no klientam vēlamās vietas;
• Reklāmas materiālu uzglabāšana mūsu noliktavā līdz piegādes datumam;
• Pakošanas darbus (reklāmas materiālu ievietošana aploksnēs vai maisiņos, adrešu drukāšana vai nu uz aploksnem vai uz uzlīmēm u.c.).