Sniegtie pakalpojumi

Uzņēmuma piedāvātais pakalpojumu klāsts

Adresētā reklāmas piegāde (tiešais mārketings)

Sūtījumu piegāde konkrētiem saņēmējiem, uz sūtījuma nenorādot viņu adreses. 

Iepakojumā (aploksnē vai polipropilēna maisiņā) ievietoto reklāmas sūtījumu piegāde konkrētiem saņēmējiem. Adrese tiek norādīta uz iepakojuma.

Reklāmas sūtījumu piegāde saskaņā ar klientu saskaņotiem sarakstiem (maršrutu lapām), bez adreses norādījuma uz sūtījumiem (adresētā ekonomiska piegāde).

Papildus pakalpojumi (cena pēc vienošanas):

  • Sadarbībā ar tipogrāfijas uzņēmumiem reklāmas materiālu drukāšanas jautājumā;
  • Sūtījumu pieņemšana klienta noradītajās vietās;
  • Reklāmas materiālu uzglabāšana mūsu noliktavā līdz piegādes datumam;
  • Pakošanas darbi (reklāmas materiālu ievietošana aploksnēs vai maisiņos, adrešu drukāšana uz aploksnēm, uz uzlīmēm u.c.).