Sniegtie pakalpojumi

Uzņēmuma piedāvātais pakalpojumu klāsts

Ierakstīto vēstuļu piegāde

Paredz sūtījumu nogādāšanu adresātam tieši rokās.

Pasta aģents uz adresi dodas līdz trīs reizēm, katru reizi citā laikā. Pēc katras reizes adresātam pastkastītē tiek atstāts paziņojums par sūtījumu. Ja adresāts nav sazinājies ar pasta aģentu pēc trešā paziņojuma, tad sūtījums tiek atgriezts klientam. Kā bonuss tiek piedāvāts nosūtīt aktuālo informāciju par nepiegādātajām vēstulēm un iemesliem uz klienta norādīto e-pastu, visbiežāk gadījumos, kad adresāts ir manījis dzīves vietu vai adrese ir bijusi nekorekta.

Ierakstīto vēstuļu piegādei piedāvājam papildus pakalpojumus, cenas tiek noteiktas pēc specifikas:


• Personu apliecinošu dokumentu pārbaude (saskaņā ar LR Pasta likumu, ierakstītas vēstules jānogādā uz konkrētu adresi pret parakstu, ne konkrētai personai);
• Atkārtota piegāde.