Sniegtie pakalpojumi

Uzņēmuma piedāvātais pakalpojumu klāsts

Loģistikas pakalpojumi

Paredz dažāda veida kravu un tirāžas pārvādājumus līdz veikalu tīkliem, uzņēmumu fililēm vai jebkuru citu vietu.

Piegāde Rīgā notiek 6 reizes nedēļā (atskaitot svētdienu), bet Rīgas rajonā un reģionos - 3 reizes nedēļā (otrdien, ceturtdien, sestdien), atskaitot PastaStacijas, kas tiek apkalpotas 6 reizes nedēļā visās atrašanās vietās.

Pasūtījumiem izmantojam vai nu savu vai sadarbības partneru loģistikas tīklu, atkarībā no specifikas.