Sniegtie pakalpojumi

Uzņēmuma piedāvātais pakalpojumu klāsts

Vēstuļu un rēķinu piegāde

Sūtījuma nogādāšana konkrētu adresātu pastkastītēs, pamatojoties uz klienta iesniegto datu bāzi.

Pārklājums ap 80% no kopējā pastkastīšu skaita Latvijā.

Bonuss – aktuālas informācijas par nepiegādātajiem sūtījumiem nosūtīšana uz klienta norādīto e-pasta adresi.

 

Papildus pakalpojumi (cena pēc vienošanās):

  • Sadarbībā ar partneriem, rēķinu drukāšana;

  • Korespondences uzglabāšana mūsu noliktavā līdz piegādes datumam;

  • Sūtījumu locīšana un ievietošana iepakojumos un adreses drukāšana.