PostService komentārs Dienas Biznesam

PostService izsaka komentāru par UP kompensācijas fondu.

Aprēķini, kas uzrādīti MK noteikumu projekta “Par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu” sākotnējās ietekmes novertējuma ziņojumā, ir pilnīgi nekorekti. Nav norādīts kāds ir pamats pieņēmumiem par zaudējumu un sūtījumu samazinājuma apjomu. Bez tam, tika atcelts atklāts konkurss par universālo pakalpojuma sniedzēju nākamajam periodam un tika atstāts Latvijas Pasts, nepārbaudot vai Latvijas Pasta sniegto pakalpojumu kvalitāte un cena ir vislabākā.


Tikai dažu uzņēmumu izvēle, kam būtu jāsedz Latvijas Pasta zaudējumus par neoptimāli nodrošināto pakalpojumu, ir nepieņemama, jo neveicina konkurenci un ir preturnā ar godīgu konkurenci. Latvijā ir reģistrēti 74 pasta komersanti, kuri arī sniedz UPP pielīdzināmus pakalpojumus, bet par tiem, kuriem būs jāsniedz iemaksas kompensācijas fondā, ir nosaukti tikai 4, diviem no kuriem apgrozījums ir minimāls un kuri šo pakalpojumu faktiski nenodrošina. No otras puses, netika pat minēti tie uzņēmumi, kas lielā mērā sniedz UPP pielīdzināmus pakalpojumus, kas ir:
1) iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumi līdz 2kg;
2) iekšzemes un pārrobežu pasta paku sūtījumu līdz 20kg;
3) abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumi.


Tas ir vēl viens aspekts, kas liek domāt, ka paredzamās darbības ir nepārdomātas un kalpo atsevišķas cilvēku grupas interesēm, un nav orientētas uz problēmas risināšanu tās būtībā. Tā vietā, lai valsts dotu uzdevumu UPP sniedzējam optimizēt savas izmaksas vai izvēlētos kompāniju, kas varētu sniegt šo pakalpojumu efektīvāk, darbības ir vērstas uz “PostService” un “ACD” kā lielāko Latvijas Pasta konkurentu iznīcināšanu.
Situācija, kad pakalpojums, kas definējams kā sabiedriskais labums, piespiedu kārtā tiek segts no dažu komersantu līdzekļiem, nav pieļaujama nevienā ES valstī. Tajās ES valstīs, kur UPP sniedzējs strādā ar zaudējumiem, tie tiek segti no valsts budžeta.

Projekts “Par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu” neatbilst ne godīgas konkurences principiem un veselajam saprātam, ne arī nozares attīstībai. Mēs pilnīgi nepiekrītam notiekošajam un esam gatavi cīnīties par savām tiesībām.