Sniegtie pakalpojumi

Uzņēmuma piedāvātais pakalpojumu klāsts

Trendmark/Mediacom

Sadarbība ar SIA “PostService” ir izveidojusies patiešām veiksmīga, mums patīk uzņēmuma nopietnā attieksme pret veicamajiem darbiem, pasūtījumi vienmēr tiek izpildīti kvalitatīvi un operatīvi.