Sniegtie pakalpojumi

Uzņēmuma piedāvātais pakalpojumu klāsts

LMT

SIA “PostService” nodrošina rēķinu piegādi Latvijas Mobilā telefona klientiem, kuri tos vēlas saņemt drukātā veidā. Veiksmīga sadarbība mums ir jau vairāku gadu garumā, un par PostService varam teikt tikai to labāko – gan par atsaucīgajiem PostService darbiniekiem, gan par augstu darbu izpildes kvalitāti!