Sniegtie pakalpojumi

Uzņēmuma piedāvātais pakalpojumu klāsts

Darbs ar datubāzēm

Pasta adrešu pārbaude un labošana, datubāzes segmentēšana, jaunas datubāzes veidošana.

Pasta adrešu labošana ir automatizēts process, kura laikā tiek atzīmētas neeksistējošas adreses, dzēsti dublikāti un laboti vai pievienoti trūkstošie pasta indeksi.

Nodrošinām fizisko un juridisko personu datu bāžu veidošanu pēc noteiktiem kritērijiem: ģeogrāfiskā izvietojuma, darbības jomām, interesēm, finansiālām iespējām un tml., kā arī jaunu datu bāžu veidošanu (dažādu mārketinga akciju rezultātā iegūtās informācijas apstrāde).