Sniegtie pakalpojumi

Uzņēmuma piedāvātais pakalpojumu klāsts

Kurjerpasts (sīkpaku piegāde)

Sīkpaku (līdz 2kg) piegāde adresāta atrašanās vietā.

Ierakstīto vēstuļu piegādei līdzīga procedūra ar trim piegādes mēģinājumiem.

Bonuss – aktuālas informācijas par nepiegādātajiem sūtījumiem un to atgriešanas iemesliem nosūtīšana uz klienta norādīto e-pasta adresi.

Papildus pakalpojumi (cena pēc vienošanas):

  • Adresātu aptauja;
  • Reklāmas paraugu izdale.